דבר ההנהלה

a_dvar_hanhala

"פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה רבי יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב. אמר רבי יהושע: אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמכפרים בו עוונותיהם של ישראל, אמר לו: בני אל ירע לך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה? זה גמילות חסדים, שנאמר: "כי חסד חפצתי ולא זבח". (אבות דרבי נתן פרק ד')

לפי רבי יוחנן בן זכאי, אדם העושה חסד הוא כמי שמקריב קורבן. עשיית החסד מחנכת את האדם, מזככת את נפשו ומחדשת את תחושת הקרבה שלו לאביו שבשמים. בת או בן היוצאים לשרות לאומי משקיעים את מרצם בנתינה, בעזרה לאנשים נזקקים ובהוספת יהדות בכל מקום ואתר. אך עיקר התרומה היא להם בעצמם. בכך שהם מקדישים מזמנם לעם ישראל, ומעמיקים בעצמם את כח הנתינה, האישיות שלהם הולכת ונבנית. ככל שהם נחשפים לחולשות ולקשיים שיש בעם, הקשר שלהם עם עם ישראל, הולך ומתהדק והחוסן האמוני שלהם מתחזק. יחד עם ההתמסרות לאידאלים, וההתמודדות בהצלחה עם ניסיונות היום יום, תעלה בע"ה גם הדבקות בתורה ומצוות.

"עמינדב" מהאגודות הוותיקות והמנוסות בהפעלת מתנדבים בשרות הלאומי, רואה לעצמה את עיקר תפקידה בהדרכה ובליווי של הבן/ הבת המתנדבים. לסייע להם בגיבוש דעה ביחס למקום ההתנדבות המתאים להם, להכשירם לקראת ההתנדבות ובעיקר - לבנות ביחד איתם את קומתם האמיתית כדי שיביאו לידי ביטוי את מירב כישוריהם בשנה חשובה זו.

אתר האינטרנט של עמינדב מציג את העשייה הגדולה והברוכה של המתנדבים והמתנדבות של "עמינדב" בתחומי השרות הרבים, מאפשר למועמדות ומועמדים להירשם לשרות לאומי לשנה הבאה ומביא מידע רב למתנדבים, למועמדים, למעסיקים ולכל המתעניין בנושא השרות הלאומי. בנוסף לכך, ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר ונשתדל לתת מענה לכל פניה.

תקוותנו כי תמצאו את מבוקשכם באתר.

הרב צבי במברגר

מנכ"ל

הרב ידידיה וולף

יו"ר ההנהלה