שמחת הלב- לבנות שנה ראשונה!

שירות לאומי במחלקות ילדים בבתי חולים ברחבי הארץ וליצנות קהילתית. לפרטים נוספים...

03/04/2018

עמותת “שמחת הלב” מפעילה ליצנים רפואיים בבתי החולים, וליצנים קהילתיים, בקרב האוכלוסיה הכללית, במטרה להביא שמחה ולהעלות חיוך בכל מקום שבו עולה צורך בכך. בנות השירות הלאומי הפועלות בעמותת “שמחת הלב”, מביאות שמחה וצחוק בבתי החולים לניאדו, קפלן, דנה, וולפסון ואסף הרופא (תוך סיוע בכיתות ולא כליצנות רפואית) וכן מחוץ לבתי החולים בקרב אוכלוסיות שונות ומגוונות כליצניות קהילתיות.
הבת משתלבת במשך היום בפעילויות בכיתת העשרה במחלקת הילדים בבית החולים, תוך הבאת שמחה וצחוק לאורך כל עבודתה (לא כליצנית), כאשר מדי פעם הבת מרחיבה את פעילותה לחדרי הילדים במחלקה ולמיון ילדים. בנוסף, אחת לשבוע- שבועיים, בהתאם לצורך ולביקוש, הבנות יוצאות לפעילות ליצנות קהילתית על מנת להביא שמחה במקומות נוספים בהם יש קשיים וטראומות (בתקופות של קושי ביטחוני, עם אוכלוסיות נזקקות ועוד). הכשרת הבנות לליצנות קהילתית נעשית על ידי “שמחת הלב” בסדנא קצרה וללא תשלום. התקן מיועד לבנות שנה א’ בלבד.
אם את בעלת שמחת חיים ורצון להעניק משמחתך לאחרים-
בואי אלינו, לשמחת הלב!