שימו לב!

לוח חודש ספטמבר

הנחיות לשליחת פרטי מתנדבת לשנת תשע"ה

03/04/2018

בנות יקרות,
על מנת שתוכלו להתחיל את שנת השירות שלכן כמתוכנן עליכן לצלם
ולשלוח אלינו באופן ברור ומסודר את הטפסים הבאים:
– צילום פטור צה”ל (את המקור יש לשמור אצלך!).
– צילום ת.ז.
– אישור רפואי.
– פרטי בנק.
– תמונה.
– שאלון מנהלת (המופיע בעמוד הבית באתר עמינדב).
יש לשלוח את הטפסים לפני ה- 1/9/14!!!
אופן השליחה אפשרי בשלושה מוקדים:
– וואטספ עמינדב למספר: 052-7906166
– במייל: tsofia@aminadav.org.il
– בפקס למשרדי עמינדב ירושלים: 02-6231491 (לאחר השליחה יש לחייג למספר: 02-6774608, בכדי לבדוק שהטפסים אכן הגיעו).