“כי האדם עץ השדה…”

שקדיה ומעל זה כתוב "ט"ו בשבט שמח"

עמינדב מאחלת לכל בנות השירות והשמיניסטיות ט"ו בשבט שמח!

03/04/2018

“תקומתו של העץ איננה מושרשת בענפים ובעלים ובפירות המוארים – אלא בשורשיו, שהם מחוזקים במקום אשר הרוחות והסערות לא תגענה שמה.הם מתחזקים על מקור מים חיים של התחדשות.העץ איננו דואג בזמן שהסערות תופסות אותו, מנענעות אותו או מכופפות אותו – הוא לא נע ולא זע ממקומו, וכל זמן שהוא לא נעקר ממקומו, היה תהיה לו תקומה!
ועל כן נמצא שהאילן לא הפסיד כלום, אדרבא – החליף כוח במאבק.כן הוא האדם.כל זמן שהוא נצמד לשורשיו הרוחניים – שום רוח לא תעקור אותו ממקומו. נהפוך הוא, הסערות תעוררנה את כוח ההתחדשות”.
ט”ו בשבט שמח לכולן 🙂