יום הזיכרון לחללי צה”ל תשע”ו

מדבקת יזכור

"לחיים ולא לכליה, לאהבה, לעבודה,לחיוב - לתת ברכת שלום בארץ. כך נזכור את הנופלים, אשר אינם עימנו פה היום.."

03/04/2018

“נזכור אחים ורעים,אשר יחד יצאו עימנובפלוגות הלוחמים.אנחנו חזרנו והמה לא ישובו עוד.גלים-גלים עלו, שטפו וחזרו המהנותרועל החוף אין שוב.צעירים יצאו וחסונים, נאים ותמיריםכצמח השדה, עד שהשיגתם העופרת,ורסיסי המוות קטלום.איש אחר איש נשמטו ונפלו בשדות,כל בן לאימו, כל אב לילדיו,כל אוהב לאוהביו – מלוא כל הארץ.פלוגות וגדודים של צעירים חסוניםותמירים כצמח השדה -לחיים ולא לכליה, לאהבה, לעבודה,לחיוב – לתת ברכת שלום בארץ.כך נזכור את הנופלים,אשר אינם עימנו פה היום..”