מדרשת בת ציון - ירושלים

עיר ירושלים
כתובת דגל ראובן בתוך בית חינוך עוורים
רכזת ציפיה מדזינסקי
052-8990112
ראש המדרשה הרבנית יפה מגנס 052-5665055
מלווה בנות תניה אביב
054-6750939
אימייל [email protected]

רקע

המדרשה הוקמה בשנת תש"ע וצמחה מדרישה מהשטח – הבנות, ומרצונות עזים להפיץ את התורה הארץ ישראלית על פי מרן הרב קוק זצ"ל.

מטרות המדרשה

1. א. להכיר שהתורה אותה אנו לומדים ומקיימים, היא תורת החיים של האומה הישראלית. ב. לחיות חיים של תורה במעגלים השונים הקשורים לזהות האדם- האדם עם קונו, האדם עם עצמו והאדם עם זולותו. 2. לחשוף את הלומדת ללמידה מעמיקה במקורות בענפי תורה השונים השייכים לעולמה של הבת: תנ"ך, אמונה והלכה. 3. לפרוס בפני הלומדת את משנתם של מרן הרב קוק זצ"ל וממשיכי דרכו, ראשי ישיבת מרכז הרב: הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, הרב יעקב משה חרל"פ, הרב שאול ישראלי זצ"ל, הרב אברהם שפירא זצ"ל. 4. לחשוף את הקול הפנימי שבכל אחת ואחת בדרכים שונות: עשיית חסד, כתיבה יוצרת ואומנות.

מגוון השיעורים

שמונה פרקים לרמב"ם, יסודות הבית היהודי, פרקי אבות, עיון בכתבי הרב קוק זצ"ל, עיון במזמורי תהילים, הלכות שבת, פרשת שבוע, עבודת המידות, תפילה, שו"ת

מגוון הפעילויות

מסיבות ראש חודש, ימי עיון לפני חגים

שבתות

מדי פעם

דרישות מבנות השירות

המדרשה נותנת מענה לבנות המשרתות בשירות לאומי בירושלים ובסביבתה, ופועלת פעמיים בשבוע, בימים ב' וד' אחר הצהרים בין השעות 17:00- 22:00.

הערות

בתשלום חודשי סמלי