תרומות

a_trumot

אגודת "עמינדב" היא בין האגודות החלוצות בהפעלת מתנדבים בשירות הלאומי במדינת ישראל.

בשנות קיומה הרבות הפעילה עמינדב אלפי מתנדבים בתחומים רבים- חינוך, רווחה, בריאות ועוד.

קחו חלק בעשיה הברוכה של המתנדבים והיו שותפים עמנו.

בעזרת תרומתכם נוכל להרחיב את מעגלי הפעילות ולעזור לאנשים נוספים.