שנה מוצלחת מעמינדב

עמינדביות מפריחות בלונים

05/09/2018

עמינדב מאחלת לכל מתנדבי השירות הלאומי בעמינדב הצלחה רבה בשנת השירות החדשה
שתהיה שנה של עשייה ברוכה מלאה בנתינה לאחר!

ברכת שנה מוצלחת מעמינדב