סמינריון קיץ 2017

סמל עמינדב

אתן מוכנות??

03/04/2018

הסמינריון קיץ הראשי יתקיים בין התאריכים כב’-כז’ בתמוז (16-21.7) בנווה ירושלים בשכונת הר נוף.
להרשמה לסמינריון הראשי לחצי כאן!
שימי לב! במידה ומקום שירותך כולל את המקומות הבאים, אינך צריכה להגיע לכל שבוע הסמינריון אלא לתאריכים המצוינים להלן:
1. בנות קומונריות – 18-21.7.17 כד’-כז’ בתמוז, להרשמה לחצי כאן!
2. בנות אח”י – 18-21.7.17 כד’-כז’ בתמוז, להרשמה לחצי כאן!
3. בנות מרכזים – 16-18.7.17 כב’-כד’ בתמוז, להרשמה לחצי כאן!
4. בנות עמותות חולים ובתי חולים – 16-18.7.17 כב’-כד’ בתמוז, להרשמה לחצי כאן!