משימות לאומיות – נרתמים לסיוע במשבר הקורונה

בימים אלו השירות הלאומי מהווה את החזית במלחמה האזרחית בנגיף הקורונה.

גם עמינדב התגייסה לסיוע במשימות לאומיות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

המתנדבים שלנו כבר משרתים, בחלוקת מזון, בקטיף הדרים, בקשר עם קשישים ובודדים.

זה הזמן שלך להצטרף גם!

פרטים אצל רכזות השירות.