גן דרור

חינוך מיוחד גנים, לקויי שפה ועיכוב התפתחותי, פיגור קל-בינוני

ישוב: כפר עציון

רכזת: אושרית סטבון, 052-8990116

גן מיתר

חינוך מיוחד גנים, לקויי שפה ועיכוב התפתחותי, לקויי תקשורת-אוטיזם

ישוב: קרית אתא

רכזת: עדיה זימרן, 052-7560100