תנועת אריאל

סיירות
מיון מוקדם
תחוםחינוך בלתי פורמלי
תתי תחומים
עירירושלים
כתובת
רכזתאושרית סטבון
052-8990116
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות