תלמוד תורה תורת החיים

תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עיריד בנימין
כתובתיד בנימין 76812
רכזתחיה גרוסמרק
054-7627268
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים0
דיורגם וגם
אתר אינטרנטhttp://www.thc-tt.org.il/
תחבורהמירושלים: מתחנה מרכזית- קוים 438, 446, 437. מהכניסה לעיר- קו 451. מבית שמש: קו 454. מצומת מסמיה: קוים 438, 446, 437. מאשדוד: קוים 438, 451, 43

הקישוט שבכניסה לתלמוד תורה "תורת החיים" יד בנימין

תיאור התפקיד

הבת משתלבת בתלמוד תורה של מוסדות "תורת החיים"- בית ספר יסודי תורני לבנים. הבת עוזרת לימודית לתלמידים מכיתות א-ד, פרטנית או יחד עם מורת השילוב; לוקחת חלק נכבד בהרמת הספריה כמקום המושך אליו תלמידים בין השיעורים ועוזרת בפרויקטים שונים בביה"ס.

דרישות התפקיד

העבודה בימים א-ה בשעות: 8:00-16:00 וביום ו` בשעות: 8:00-11:00.דרושות בנות תורניות; אחראיות; עם "ראש גדול"; המסוגלות לשבת עם תלמידים לעזרה לימודית והרמת פרויקטים.

הערות

ניתן לשילוב עם גרעין יד בנימין ומדרשת אהלה.