שירות בתי הסוהר כלא אופק / רימונים

סיירות
מיון מוקדם
תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומיםעבודה מנהלית
עירקדימה-צורן
כתובת
רכזתליאת זרזבסקי
052-7203760 
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות