שזר רחובות

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עיררחובות
כתובתבר-לב חיים 32
רכזתשירה ניזרית
052-8990118
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות