רשות האכיפה והגבייה עכו

תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומיםעבודה מנהלית
עירעכו
כתובת
רכזתעדיה זימרן
052-7560100
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות