קופת חולים מאוחדת אשקלון

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבריאות
תתי תחומיםעזרה סיעודית
עיראשקלון
כתובת
רכזתלילך כהן
052-8990108
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות