עת לעשות

תחום עבודה קהילתית ורווחה
תתי תחומים ילדים בסיכון, "מתנ""ס"
עיר בית שמש
כתובת
רכזת רחל שנלר
052-8990114
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים 2
דיור גם וגם
אתר אינטרנט
תחבורה

בנות שירות

תיאור התפקיד

פעילות סעד ושיקום ליחידים ולמשפחות הנתונים במצוקה. תמיכה חברתית ונפשית באמצעות פעילות יעוץ לאוכלוסיות החלשות, לחד הוריות, קשישים ולגרים, לעולים ולמוגבלים.

תמיכה באמצעות חיזוקים רוחניים, תרבותיים ומנטליים לאוכלוסיות חלשות. פעילות בקרב בני נוער וכלל האוכלוסיה לעידוד התנדבות ועזרה.

דרישות התפקיד

דרושה בת אחראית ונעימה שמסוגלת לארגן ולרכז דברים.

הערות