עמותת קדימה אור יהודה בוגרים

סיירות
מיון מוקדם
תחוםילדים ונוער בסיכון
תתי תחומיםצרכים מיוחדים
עיראור יהודה
כתובת
רכזתיעל עמנואל
052-7203852
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות