עמותת קדימה אור יהודה בוגרים

תחוםילדים ונוער בסיכון
תתי תחומיםצרכים מיוחדים
עיראור יהודה
כתובת
רכזתמיכל ברגד
052-6070589
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות