עמותת להושיט יד עין כרם

תחוםבריאות
תתי תחומיםעזרה סיעודית
עירירושלים
כתובת
רכזתכיפאח ברהום
052-6282345
סיירות
מיון מוקדםשאלון דירוג העדפות
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות