משרד מבקר המדינה תל אביב

סיירות
מיון מוקדם
תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומים
עירתל אביב - יפו
כתובת
רכזתלור יחזקאל
052-4543312
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות