משרד המשפטים המחלקה לחקירות שוטרים באר שבע

תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומים
עירבאר שבע
כתובת
רכזתשירה הרבסט
052-3155588
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות