משרד המשפטים היחידה לאכיפה אזרחית ירושלים

תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומים
עירירושלים
כתובת
רכזתדנה עמר
050-9519121
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות