משרד החוץ ירושלים

סיירות

בית הנשיא ומשרד החוץ

מיון מוקדםסיירת מלאה
תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומיםביטחון, משרד ממשלתי
עירירושלים
כתובת
רכזתהדס איבגי
052-5665594
גרעין
מדרשה
מספר תקנים16
דיורגם וגם
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות