מקור חיים ממ"ד

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםממלכתי דתי, ילדים בסיכון
עירבני ברק
כתובתאברבנאל 105 בני ברק 5122544
רכזתאפרת קורדומני
054-4911941
גרעין
מדרשה
מספר תקנים0
דיורגם וגם
אתר אינטרנטhttp://www.morasha.org.il/Apps/WW/Page.aspx
תחבורה

תיאור התפקיד

בי"ס יסודי ממ"ד רגיל מעורב (בנים ובנות). בית הספר כולל כיתות חינוך מיוחד; תלמידים ממשפחות במצוקה המגיעים מבית ילד; ועולים רבים מאתיופיה. אוכלוסית בית הספר ברמה סוציואקונומית נמוכה. הבת עובדת בימים א-ה בשעות:8:00-15:00 וביום ו` בשעות:8:00-12:30.לכל בת שירות מערכת שעות מסודרת. הבת מסייעת בכיתות לתלמידים ולמורים המלמדים. כמו כן היא מעורבת בעשייה החינוכית של בית הספר; פועלת במועצת התלמידים ובטיפוח הסביבה הלימודית; מסייעת מחוץ לכתה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכן תלמידים הזקוקים לעזרה ועידוד מבחינה חברתית ורגשית.

דרישות התפקיד

דרושה בת עם ראש גדול; הרבה נכונות ויכולת לסייע לתלמידים המתקשים מסיבות שונות.

הערות

"*אח""י הזדמנות שניה- הבת משלימה בגרויות בשעות אחה""צ. יש לשלוח טפסים מראש; פרטים אצל הרכזת."