ממ"ד נווה נוקדים מזרח הגוש

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עירנוקדים
כתובת
רכזתמיכל קופינסקי
050-2036483
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות