מחוז דרום משרד החינוך

סיירות

מחוז דרום-משרד החינוך

מיון מוקדם
תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומיםעבודה מנהלית
עירבאר שבע
כתובת
רכזתאיילת לנדאו
050-9422601
גרעין
מדרשה
מספר תקנים5
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות