מועדונית הבית החם ירוחם

תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עירירוחם
כתובתיצחק שדה 6244 ירוחם
רכזתחגית וולף
054-2518566
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות