מאוחדת בית חולים משגב לדך

תחוםבריאות
תתי תחומיםעזרה סיעודית
עירירושלים
כתובת
רכזתדנה כהן
052-8990117
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים3
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות