לתת תקוה

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבריאות
תתי תחומיםעזרה סיעודית
עירירושלים
כתובת
רכזתהדס איבגי
052-5665594
גרעין
מדרשה
מספר תקנים0
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות