כפר שאול מרכז ירושלמי לבריאות הנפש משרד הבריאות

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבריאות
תתי תחומיםעזרה סיעודית, מזכירות רפואית
עירירושלים
כתובתהרב רפאל קצנלבוגן גבעת שאול מיקוד 91060 ירושלים 91060
רכזתהדס איבגי
052-5665594
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורגם וגם
אתר אינטרנט
תחבורהמתחנה מרכזית ניתן לקחת קוו 74/54/75/6 עד למסוף אגד- בית הדפוס.

תיאור התפקיד

סיוע במחלקות השונות. העבודה במחלקת האשפוז כוללת: סיוע במענה לטלפונים עם גורמי פנים וחוץ בתחנת אחות, סיוע בקבלת הודעות ומסירתם לגורמים הרלוונטיים, סיוע בהכנת הזמנת ציוד וקבלת הציוד, סיוע בהעברת בדיקות מעבדה מהמחלקה למשרד אחות ראשית, סיוע בזימון תורים למטופלים בקופות החולים, סיוע בחלוקת אוכל יחד עם צוות המחלקה, סיוע בהשגחה והאכלה של מטופל - לאחר קבלת הכשרה והדרכה מהצוות המטפל, סיוע למטופל במחלקה בהשגחת הצוות המטפל, סיוע בשמירה על סביבת המטופל בהדרכת הצוות המטפל, עזרה להפעלת המטופלים בזמן עריכת קבלת שבת, חגים ,משחקים ועוד.

בנות שרות יקבלו הדרכה והכשרה צמודה מהצוות במחלקה ויעבדו בנוכחות הצוות במחלקה.

בנוסף, קיים תקן הכולל תפקיד מנהלי שבו תפקיד בת השירות יהיה: הקלדת נתונים במחשב, מענה לטלפונים, קבלת הודעות ומסירתן לגורמים הרלוונטיים, ביצוע עבודות משרד מנהליות, ניהול יומן פגישות, מטלות נוספות על פי הצורך. בנות השרות יקבלו הדרכה צמודה ממזכירות המרכז.

דרישות התפקיד

דרושה בת אחראית, בעלת ראש גדול ויכולת ארגון.

הערות