כפר הנוער הדתי- כפר חסידים א'

סיירות
מיון מוקדם
תחוםילדים ונוער בסיכון
תתי תחומיםצרכים מיוחדים
עירכפר חסידים א'
כתובת
רכזתעדיה זימרן
052-7560100
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות