כנפי רוח

תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עירבית אריה
כתובת
רכזתיונה דרף
052-4317088
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות