ועד מקומי תקוע- נוער

סיירות
מיון מוקדם
תחוםחינוך בלתי פורמלי
תתי תחומים
עירתקוע
כתובת
רכזתמיכל קופינסקי
050-2036483
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות