גן פרחי אביב

סיירות
מיון מוקדם
תחוםגני ילדים ומעונות
תתי תחומים
עירתל אביב - יפו
כתובת
רכזתליאת טיק
050-5743179
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות