גן עופר- בית אריה

סיירות
מיון מוקדם
תחוםגני ילדים ומעונות
תתי תחומים
עירבית אריה
כתובת
רכזתיונה דרף
052-4317088
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות