גן אלון ירוחם

סיירות
מיון מוקדם
תחוםחינוך מיוחד גנים
תתי תחומיםלקויי שפה ועיכוב התפתחותי
עירירוחם
כתובת
רכזתתמימה שר
050-9973775
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורגם וגם
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות