בתי דולב ירושלים

סיירות
מיון מוקדם
תחוםילדים ונוער בסיכון
תתי תחומיםצרכים מיוחדים
עירירושלים
כתובת
רכזתיסמין טוויל
052-8990117
גרעין
מדרשה
מספר תקנים4
דיורכן
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות