בית ספר צוהר לטוהר

תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עירכפר חסידים א'
כתובת
רכזתעדיה זימרן
052-7560100
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים5
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות