בית ספר יסודי קדם

סיירות
מיון מוקדם
תחוםחינוך בלתי פורמלי
תתי תחומים
עירנוקדים
כתובתמזכירות נוקדים ישוב נוקדים
רכזתמיכל קופינסקי
050-2036483
גרעין
מדרשה
מספר תקנים3
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

בית ספר יסודי ממד שמשלב אוכלוסיה של דתיים וחילונים.

דרישות התפקיד

תפקיד הבת שרות להיות לעזר לילדים, לעזור לצוות להיות המבוגר האחראי מול הילדים, וכן בוגרת מול הצוות.

הערות