בית ספר בן גוריון רמלה

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עיררמלה
כתובתרזיאל דוד
רכזתיעל רפאלי
050-8807265
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות