בית משפט שלום תל אביב

תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומיםעבודה מנהלית
עירתל אביב - יפו
כתובת
רכזתלור יחזקאל
052-4543312
סיירות

בית משפט השלום

מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים13
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות