בית משפט שלום תל אביב

תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומיםעבודה מנהלית
עירתל אביב - יפו
כתובת
רכזתיעל עמנואל
052-7203852
סיירות

בית משפט השלום

מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים13
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות