בית משפט שלום רחובות

תחוםמנהלה/משרדי/ארגוני
תתי תחומיםעבודה מנהלית
עיררחובות
כתובת
רכזתשירה ניזרית
052-8990118
סיירות
מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים1
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות