בית חולים הדסה הר צופים

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבריאות
תתי תחומיםעזרה סיעודית
עירירושלים
כתובת
רכזתהדס איבגי
052-5665594
גרעין
מדרשה
מספר תקנים8
דיורגם וגם
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות