בית חולים ברזילי

תחוםבריאות
תתי תחומיםעזרה סיעודית
עיראשקלון
כתובת
רכזתלילך כהן
052-8990108
סיירות

סיירת לאשקלון מגוון תקנים-גנים, בתי ספר, מרכז להעמקת יהדות, בית חולים ברזילי, מאוחדת

בית חולים ברזילי

מיון מוקדם
גרעין
מדרשה
מספר תקנים5
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות