בי"ס אזורי אחדות ישראל תקוע

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עירתקוע
כתובתד.נ. צפון יהודה תקוע 90908
רכזתמיכל קופינסקי
0502036483
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורגם וגם
אתר אינטרנטechai-tekoa.tikshuv.org.il
תחבורהקו 374 מתחנת דרך חברון/ גבעת המטוס או קן 166 מתחנה מרכזית בירושלים

תיאור התפקיד

בתקוע ישנם שני בתי ספר: חטיבה צעירה לילדים בכיתות א'-ג', וחטיבה בוגרת: לתלמידי כיתות ד'-ח'. בביה"ס תלמידים מאוכלוסיות שונות - חילוניים ודתיים יחד. בית הספר מאופיין באווירה מיוחדת, פלורליסטית ופתוחה. התלמידים מגיעים מתקוע ונוקדים. לבית ספר תוכנית טיולים ייחודית ודגש על אומנות וטבע. בנות השירות מקדמות את התלמידים מבחינה לימודית, עוזרות בקליטת תלמידי כיתה א', מפעילות את התלמידים בפינת החי, מסייעות בשילוב ילדים מיוחדים ועוד. בנוסף, הבנות עוזרות לביה"ס בפעילויות השונות שהוא מארגן ואף מארגנות בעצמן.

דרישות התפקיד

דרושות בנות מלאות שמחת חיים, אוהבת טבע וחיות, יכולת עבודה דינאמית, סבלניות וחמות. חשוב שתהיינה בעלות גישה לילדים קטנים ויכולת הכלה.

הערות

בשילוב בעלי חיים