אולפנת בהר"ן גדרה

סיירות
מיון מוקדם
תחוםאולפנות
תתי תחומיםעם פנימיה, הדרכת שכבה
עירגדרה
כתובתכפר- אליהו גדרה 70700
רכזתרחל פאוסט
052-8990102
גרעין
מדרשה
מספר תקנים14
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורהמגיעים לגדרה. בתוך גדרה קו מס 1

בנות השירות של אולפנת בהר"ן ביום תחפושות

תיאור התפקיד

אולפנה תורנית בדרום הארץ הכוללת פנימייה, לבנות בכיתות ט' עד י"ב. שאיפת האולפנא היא להביא למיצוי היכולות האישיותיות, המידתיות, החברתיות, והלימודיות של כל בת עפ"י רצונותיה והשקפותיה. החינוך באולפנא נעשה מתוך אמון מלא בבת וקבלת אחריות למעשיה. האוירה באולפנא ציונית תורנית תוך הקפדה על קיום המצוות קלה כבחמורה, שאיפה להתקדמות בכל התחומים.

דרישות התפקיד

התקן מיועד לבנות בוגרות האולפנה בלבד. הבת מדריכה שכבה בפן החברתי, הרגשי והחינוכי ומסייעת לימודית לתלמידות מתקשות.

הערות

מיועד לבוגרות האולפנא בלבד.