אולפנת אוריה אלון שבות

סיירות
מיון מוקדם
תחוםבתי ספר יסודיים
תתי תחומיםקליטת עליה
עיראלון שבות
כתובת
רכזתאושרית סטבון
052-8990116
גרעין
מדרשה
מספר תקנים2
דיורלא
אתר אינטרנט
תחבורה

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

הערות