מדרשת אוריה

עירגבעת שמואל
כתובתהרימון 3
רכזת
ראש המדרשה
הרב ברוך סליי
מלווה בנותטל
054-2569383
אתר אינטרנטwww.oria.org.il
אימיילoriabnots@gmail.com

שיעור במדרשת אוריה

רקע

דרך המדרשה היא תורת הרב קוק באווירת חסידות. שילוב של עשייה ותורה באהבה, שמחה ועומק, לימוד לשמה.

מטרות המדרשה

ללמוד תורה בשמחה, בעומק ובאהבה. להוות עמוד יציב לבנות בתקופה השירות הלאומי.

מגוון השיעורים

תורת הנפש והמידות, שילוב בין רוח ועשייה, ופרשת השבוע.

מגוון הפעילויות

מתקיימת פעילות מיוחדת לכבוד חגים, שבתות וסיורים וכו'

שבתות

דרישות מבנות השירות

בת שרוצה לצמוח ולשמוח בלימוד שלה.

הערות